42º Premios do Tren “Antonio Machado”

A Fundación dos Ferrocarrís Españois convoca os 42º Premios do Tren “Antonio Machado”

Os autores/as poden participar cunha ou máis obras inéditas que teñan relación co ferrocarril, escritas en calquera lingua oficial do Estado español.

A 42.ª edición dos Premios do Tren convócase nas modalidades de Poesía e Conto.

A extensión máxima dos orixinais é de 10 folios DIN A-4, mecanografiados por unha soa cara, cun total de liñas ou versos máximo de 320

Os orixinais presentaranse en formato pdf a través do formulario dispoñible na web https://ffe.es/premiosdeltren

O prazo para particiapar estará aberto ata o 16 de xullo de 2023 

Concederanse os seguintes premios en cada categoría:

1º Premio: 6.000 €

2º Premio: 3.000 €

3 Accésits de 400 € cada un

Premio especial “175 anos de tren”: 800 €

https://ffe.es/premiosdeltren

Fundación dos Ferrocarrís Españois

C/ Santa Isabel, 44 (28012 – Madrid)

Tel: 911 511 015

correo-e: cultura@ffe.es