Sticky

TÓDALAS PRAZAS ESTÁN COMPLETAS. O REXISTRO DE NOVOS/AS SOLICITANTES ESTÁ DESHABILITADO ACCEDER AO PROGRAMA NAUTILUS Actividade gratuíta destinada a público familiar a partires de 4 anos de idade na que a bordo do buque oceanográfico Nautilus, deseñado especificamente para a investigación, a divulgación científica e ambiental o/as participantes poderán vivir unha experienciaLER MÁIS

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca subvencións destinadas a desenvolver e financiar o desenvolvemento do Plan Corresponsables, consistente en actuacións orientadas a facilitar a a conciliación das familias con fillas e fillos menores de ata 16 anos de idade, mediante a creación de bolsas de coidado profesional, a creación deLER MÁIS

As persoas mozas de entre 16 e 29 anos inscritas e beneficiarias do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, ou que cumpran os requisitos para darse de alta, con estudos superados ou sen eles poden acceder ao programa Galicia Joven Emprende. Os contidos do programa desenvolveranse entre xullo e outubro deLER MÁIS

A Oficina virtual de Asesoramento e Orientación para a xuventude é unha iniciativa da Xunta de Galicia que busca ofrecer información de xeito intuitivo e sinxelo para que a mocidade poida participar e beneficiarse de todos os recursos que os distintos departamentos do Goberno autonómico poñen a disposición en ámbitosLER MÁIS

O Bono Novo Cultural é unha axuda directa de 400 euros a quen cumpre 18 anos ao longo do ano 2022 para adquirir e gozar de produtos e actividades culturais. a) Artes en vivo, patrimonio cultural e artes audiovisuais: entradas e abonos para artes escénicas, música en directo, cinema, museos, bens integrantes do patrimonioLER MÁIS

Xa está aberta a VI convocatoria de proxectos de Apadriñamento de Espazos Naturais, 2022-2023, programa do Proxecto LIBERA que facilita apoio económico e técnico a organizacións/asociacións sen ánimo de lucro que desenvolvan actividades que favorezan a conservación de espazos naturais da súa zona, sempre coa prevención da basuraleza como elementoLER MÁIS

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade convoca axudas para fomento de emprego en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, a través da contratación de persoas traballadoras desempregadas e mulleres vítima de violencia para a realización de servizos de interese xeral e social co obxecto de proporcionarlles aLER MÁIS

A Universidade da Coruña (UDC) e o Banco Santander convocan 9 bolsas do Programa de bolsas Santander Progreso para a realización de estudos oficiais de grao ou máster na UDC, destinadas ao alumnado matriculado a tempo completo no curso académico 2022/23.O obxectivo do Programa é facilitar o acceso á educaciónLER MÁIS

Alar Galicia, subvencionada por la Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, pon en funcionamento o Proxecto Voitheia; un gabinete de prevención, sensibilización e asesoramento de persoas con tendencias suicidas e apoio profesional aos grupos máis próximos. O proxecto ten por obxectivo reducir a prevalencia das condutas suicidas entre os mozosLER MÁIS

O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades convoca 11 bolsas de formación nos proxectos concretos de investigación que se están a desenvolver no Centro. Bolsas: 1. Unha bolsa para o proxecto Bibliografía da literatura galega.Título de licenciatura en Filoloxía Galega ou Galego-Portuguesa ou o grao en Lingua eLER MÁIS