Actualización da oferta de formación profesional para o curso 2021/22

Actualízase a oferta educativa dos ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio e grao superior de formación profesional polo réxime ordinario, por curso completo en modalidade presencial, que se relacionan no anexo I, para o curso 2021/22, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

+Info: DIARIO OFICIAL DE GALICIA