Actualización da oferta modular de formación profesional polo réxime de persoas adultas para o curso 2121/22

Actualízase a oferta modular, polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2021/22.

+Info: DIARIO OFICIAL DE GALICIA