Amnistía Internacional. VII certame de relatos e V concurso de fotografía

Amnistía Internacional Andalucía, no seu desexo de promover e apoiar a defensa da xustiza e a liberdade, así como de incentivar o entusiasmo e coraxe que logre construír un mundo no cal se chegue a entender que os dereitos humanos están por encima de todo, convoca un ano máis os seus concursos de fotografía e de relato curto sobre Dereitos Humanos.

prazo para a entrega de traballos estará aberto ata o día 28 de maio de 2021.

O tema deberá estar relacionado con calquera dos Dereitos Humanos que aparecen na Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

VII certame de relatos:

Unicamente poderá presentarse unha obra por autor ou autora. Os traballos presentados serán orixinais e inéditos escritos en lingua castelá.
Os relatos terán obrigatoriamente unha extensión mínima de 3 folios e máxima de 5 (en tamaño  DIN A-4).
Presentaranse en PDF con letra de corpo 12 e tipo Estafes New  Roman, cun espazado  interlineal de 1,5 e marxes de 2,5 cm. Todas as páxinas estarán debidamente numeradas.
A participación será, obrigatoriamente, co sistema de plica. Os autores enviarán dous arquivos.

V concurso de fotografía:

Cada participante poderá presentar un máximo de 2 fotografías en formato dixital, tanto en cor como en branco e negro. As imaxes deberán reflectir claramente o tema e a finalidade propostos.
Os traballos presentaranse en formato  JPG de MÁXIMA calidade, tamaño máximo 3000 pixeles no seu lado maior, a unha resolución de 300  p. p. p. como mínimo.
A participación será, obrigatoriamente, co sistema de plica. Os autores enviarán tres arquivos.
A forma de presentación será mediante correo electrónico a certamenes.andalucia@es.amnesty.org indicando no asunto a súa participación no VII certame de relatos curtos sobre Dereitos Humanos ou no IV Concurso de fotografía sobre Dereitos Humanos.

Requisitos: persoas maiores de 18 anos que residan en España.

Amnistía Internacional Andalucía
R/ Federico Sánchez Bedoya, 20, 1º izquierda
41001 Sevilla

Dotación:  Placa conmemorativa.

+Info: Amnistía Internacional