Axudas a organizacións non gobernamentais de desenvolvemento (ONGD)

O obxecto destas bases é regular o procedemento para a concesión de axudas a organizacións non gobernamentais de desenvolvemento (ONGD) para realizar proxectos concretos de cooperación ao desenvolvemento en países empobrecidos, que contribúan á realización de proxectos sociais, aliñados coa Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible e os ODS, aprobada por Nacións Unidas en setembro de 2015.

+Info: BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA