Axudas económicas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro familiar

ORDE do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas económicas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro Familiar para persoas coidadoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS614B).

+Info: DIARIO OFICIAL DE GALICIA