Axudas económicas do Concello de vigo para apoiar a mulleres vítimas de violencia de xénero

A finalidade destas axudas é a de apoiar ás mulleres en situación acreditada de violencia de xénero para afrontar unhas necesidades derivadas principalmente da violencia de xénero no proceso de ruptura co agresor e sempre que, a xuízo dos servizos municipais de atención á muller, non poidan ser cubertas pola beneficiaria.

+Info: BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA