Axudas para cursar estudos superiores para alumnado de bacharelato

A Fundación Dádoris abre ou prazo de solicitude dá 6ª convocatoira dous Premios ao Mérito e Liderado 2023-2024, destinados a mozos e mozas de bacharelato con excelentes resultados académicos, en situación económica precaria (Limiar 1 Administración) que queren cursar estudos superiores.

A axuda económica é variable en función das necesidades da persoas solicitante, ata 9.000 euros/ano.
Contará con apoio dun titor da Fundación para facilitar o desenvolvemento profesional: por exemplo, conseguir prácticas de verán, mellorar os idiomas, etc.

Requisitos:
– Académicos: Ter media de sobresaliente en Bacharelato e cursalo en España e acceder a estudos superiores nunha universidade española no curso 23/24.
– Económicos: Os ingresos da familia deben estar na contorna do Limiar 1 fixado pola Administración: aproximadamente un máximo de 4.000 euros de ingresos anuais por membro da unidade familiar (ex. unha familia de 4 persoas con ingresos duns 16.000 euros ano aprox.)

A que te comprometes se aceptas o premio?
– A facer 50 horas de traballo social ao longo de todo o ano –á túa vontade- e preferentemente en temas educativos.
– Asumes un compromiso ético, non legal, de que se no futuro a vida permítecho, axudarás, como mínimo, a outra persoa que estea na túa mesma situación.

Podes presentar a túa solicitude ata o 1 de marzo de 2023

https://fundaciondadoris.org/convocatoria-premios-dadoris/