Axudas para organizar obradoiros duais de emprego

A Xunta de Galicia convoca axudas e subvencións para organizar obradoiros duais de emprego

Os obradoiros duais de emprego configúranse como programa mixto de emprego e formación que ten por finalidade mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas de 18 ou máis anos de idade, mediante a realización de obras ou prestación de servizos de interese xeral e social que posibiliten ao alumnado participante a realización dun traballo efectivo que, xunto coa formación profesional para o emprego recibida, relacionada directamente co devandito traballo, procure a súa cualificación profesional e favoreza a súa posterior inserción laboral no mercado de traballo.

Persoas beneficiarias participantes:
Persoas desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, maiores de 18 anos.

Beneficiarias da subvención, entidades promotoras:
Concellos, mancomunidades de concellos ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a un concello, cuxa titularidade corresponda integramente a este, así como entidades sen ánimo de lucro do sector forestal constituídas e rexistradas como asociacións.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 5 de xuño de 2023.
As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento TR353A
Máis información no DOG do 4 de maio de 2023