Barómetro Xuvenil 2023. Saúde e Benesta

O “Barómetro Xuvenil 2023. Saúde e Benestar” da Fundación Mutua Madrileña e Fad Mocidade realizouse entrevistando a máis de 1.500 mozos españois de entre 15 e 29 anos.

Este informe estruturouse en catro grandes áreas de análises

  • Os problemas e preocupacións actuais, a percepción sobre a súa propia situación e a súa previsión de futuro en relación aos mesmos.
  • Os seus estados de saúde, tanto física como psicolóxica, e os determinantes da mesma.
  • As súas valoracións acerca da satisfacción vital, niveis de #estrés e felicidade.
  • As súas actitudes cara ao risco e comportamentos potencialmente arriscados.

Un 59,3% da poboación nova manifesta ter algún problema no último ano mentres que, en 2017, cando se fixo o primeiro barómetro, a porcentaxe era do 28,4%.

A carencia material, entendida como aquelas necesidades que quedan por cubrir na unidade familiar, é unha das variables máis determinantes na declaración dun peor estado de saúde mental.

Máis información: