Bolsas de intercambio académico no Erasmus+ KA171 (UVigo)

Estas bolsas terán unha duración mínima de dous meses e máxima de doce.

Requisitos:

-Estar matriculado/a no curso académico 2023-2024 nalgunha das titulacións oficiais de grao, mestrado ou doutoramento que se ofertan na Universidade de Vigo.

-O alumnado deberá estar matriculado na Universidade de Vigo no curso académico no que realice a estadía.

-Non realizar máis de 12 meses de estadía Erasmus nas diferentes modalidades (estudos e prácticas) durante o mesmo ciclo de estudos (grao, mestrado ou doutoramento).

-Certificación dun nivel mínimo de B1 de coñecemento de idioma para os países nos que non se imparta docencia en castelán. 

-Cumprir cos requisitos específicos da oferta para cada país asociado…

Dotación:

Contía por apoio individual para a mobilidade física: 700-950€

Páxina web: secretaria.uvigo.gal    

Contacto:

Universidade de Vigo. Oficina de Relacións Internacionais (ORI) 

Edificio Miralles. As Lagoas, Marcosende. 36310- Vigo

tel.:986 813 751

e-correo: ori@uvigo.gal