Bolsas Iberdrola para máster

Iberdrola España quere reforzar a súa contribución á mellora da calidade de vida dos cidadáns dos territorios e países onde actúa. Con este obxectivo, busca ofrecer respostas eficaces a necesidades fundamentais da sociedade, utilizando as capacidades e as fortalezas empresariais.

Con este fin, Iberdrola España presenta a súa Convocatoria de Bolsas para Estudos de Máster en España, para contribuír á excelencia na formación de mozas, dotándoos dun alto grao de cualificación que lles facilite o acceso ao primeiro emprego.

Iberdrola España convoca bolsas para o curso académico 2024-2025 para realizar estudos de posgraduado en diferentes universidades nas seguintes áreas de coñecemento:

– Enxeñería – Informática.

– Matemáticas, Big Data.

– Ciberseguridade.

– Tecnoloxías da Información e a Comunicación.

– Administración de Empresas.

– Marketing Dixital.

A convocatoria ábrese ata ás 15:00 horas (hora española) do día 31 de marzo de 2024.

As bolsas están dirixidas á realización de estudos incluídos nos campus de excelencia, de ámbito rexional ou internacional, valorándose especialmente os das seguintes universidades: 

– Universidade Pontificia de Comillas

– Universidade Carlos III de Madrid

– Universidade Politécnica de Madrid

– Universidade do País Vasco

– Universidade Politécnica de Valencia

– Universidade de Salamanca

– University of Edinburgh

– University of Stratchclyde

– Imperial College London

– University of Rochester

– University of Connecticut

Para optar á bolsa, o solicitante deberá remitir cumprimentado o formulario de solicitude electrónico antes das 15:00 horas (hora española) do día 31 de marzo de 2024.

Requisitos:

– As bolsas de Iberdrola España están dirixidas a estudantes de calquera nacionalidade residentes en España.

– Os aspirantes deberán atoparse en posesión dun título universitario recoñecido de grao ou licenciatura no momento da presentación da solicitude. No caso de que o solicitante atópese cursando o último ano de carreira no curso académico 2023-2024, a concesión da bolsa quedará condicionada á obtención do título universitario na convocatoria de xuño/xullo de 2024.

– Non se admitirán solicitudes nas que se acrediten estudos de diplomatura, enxeñería ou arquitectura técnicas.

– Coñecemento de idiomas: será requisito para todas as solicitudes que os candidatos acrediten un excelente coñecemento de inglés mediante a presentación dun certificado de recoñecido prestixio.

Dotación:

– Matrícula na universidade ou centro de ensino superior de España, Reino Unido ou Estados Unidos.

– Máster en España: Dotación de 10.800€ anuais para cubrir gastos de transporte e aloxamento. Esta cantidade abonarase en 9 mensualidades de 1.200€.

– Máster en Reino Unido: Dotación de 18.960€ anuais para cubrir gastos de transporte e aloxamento. Esta cantidade abonarase en 12 mensualidades de1.580€.

– Máster en Estados Unidos: Dotación de 24.000€ anuais para cubrir gastos de transporte e aloxamento. Esta cantidade abonarase en 12 mensualidades de 2.000€.

– Seguro de enfermidade e accidentes. 

– Bolsa de viaxe de 1.500€ para realizar un voo transoceánico de ida e volta para levar a cabo os estudos obxecto da bolsa.

programa.becas.iberdrola@iberdrola.es 

Bases da convocatoria / solicitude