Bolsas para estudar alemán en cursos de verán en Alemaña

O Servizo Alemán de Intercambio Académico DAAD ofrece bolsas para estudar alemán en cursos de verán en Alemaña. Estas bolsas teñen como obxectivo mellorar o coñecemento do idioma alemán (idioma xeral, idioma técnico) e estudos rexionais.

Os cursos teñen unha duración de polo menos 18 días lectivos (máximo 5 días á semana, excluíndo os días de chegada e saída) con polo menos 25 horas lectivas por semana cada un.

Requisitos: universitarios/as maiores de 18 anos. Débense demostrar habilidades no idioma alemán no momento da solicitude.

Prazo: ata o 1 de decembro de 2021.

MÁIS INFORMACIÓN