Bolsas Santander para estudos universitarios

O banco Santander convoca as “Bolsas Santander Axuda Económica” que facilitará e promoverá que ata un máximo de 769 estudantes matriculados nas Universidades españolas reciban unha axuda económica para sufragar os gastos derivados dos seus estudos universitarios de grao e master para o curso académico 2023/2024.

O obxectivo do Programa é facilitar o acceso á educación superior aos estudantes cos mellores expedientes académicos a nivel nacional de calquera curso de grao e master.

Para asignar as axudas para a convocatoria 2023/2024, as Universidades usarán como criterios indispensables de selección os seguintes:
– Que o estudante esté matriculado nos títulos de Grao ou Máster da Universidade no curso académico 2023/2024.
– Que o estudante designado dispoña dun dos mellores expedientes académicos do curso inmediatamente anterior á convocatoria do Programa. No caso de alumnos de primeiro ano de Grao poderase ter en conta a nota de acceso á universidade.

O plazo para solicitalas estará aberto ata o 13 de novembro de 2023 ás 23:00

BASES DA CONVOCATORIA