Bono Cultural Mozo

Se cumpres 18 anos durante 2023 xa podes solicitar o bono cultural mozo.

Quen o podrá utilizar?
Poderán utilizar o Bono Cultural Mozo as persoas que reúnan os requisitos seguintes:
– Cumprir 18 anos durante o ano 2023.
– Posuír a nacionalidade española ou residencia legal en España.

A axuda de 400 € do programa Bono Cultural Mozo abonarase en tarxetas prepago personalizadas, para a adquisición dos produtos, servizos e actividades culturais das seguintes categorías:

– Un máximo de 200 € para destinalo a artes en vivo, patrimonio cultural e artes audiovisuais (inclúe entradas e abonos para artes escénicas, música en directo, cinema, museos, bens integrantes do patrimonio histórico español, bibliotecas, exposicións, festivais e espectáculos taurinos)
– Un máximo de 100 € para produtos culturais en soporte físico (inclúe libros, revistas, prensa e publicacións periódicas, videoxogos, partituras musicais, discos de vinilo, CD, DVD e Blu-ray)
– Un máximo de 100 € para consumo dixital ou en liña (inclúe subscricións e alugueiros a plataformas musicais, de lectura ou audiolectura, ou audiovisuais, compra de audiolibros, libros dixitais, cancións ou álbums dixitais a través de plataformas, subscrición para descarga de arquivos multimedia, subscricións dixitais a videoxogos, prensa, revistas e a outras publicacións periódicas).

O Bono Cultural Mozo pódese solicitar ata ás 23:59 horas do 30 de setembro de 2023

https://bonoculturajoven.gob.es