Campos de voluntariado no estranxeiro

Os campos de voluntariado son actividades encamiñadas a favorecer e fomentar a convivencia, a participación, a tolerancia e a solidariedade entre a mocidade e a súa contorna, a través da colaboración desinteresada e voluntaria en traballos diversos que se levan a cabo en todas as comunidades autónomas e en distintos países, baixo o patrocinio, control ou organización de entidades e organismos oficiais, asociacións xuvenís, culturais, humanitarias etc. Neste programa pode participar a mocidade de 18 a 30 anos.

É necesario ter os 18 anos ao inicio do campo de voluntariado e non cumprir os 31 antes do seu remate.

A oferta de campos de voluntariado está composta por:

  • Campos de voluntariado en Galicia (Publicarase proximamente).
  • Campos de voluntariado noutras CCAA (Publicarase proximamente).
  • Campos de voluntariado no estranxeiro (abrirase o día 13 de marzo).

+Info: XUVENTUDE.NET