Estudantes

O alcalde anunciou que no verán o Concello vén de convocar 90 prazas de reforzo educativo para as persoas máis vulnerábeis. Para levar a cabo esta acción, o goberno local conta con 25 persoas con diferentes perfís como traballadoras sociais, psicólogos e traballadores sociais. Os obradoiros terán lugar no CMSSLER MÁIS

A Universidades de Santiago convoca cursos en Santiago,Lugo, Baiona,Nigrán,Gondomar,Folgoso do Caurel,Guitiriz,Lalín,Meis, Cambados,Mondoñedo,Monforte de Lemos, Oia,Palas de Rei, Teo,Vilagarcia de Arousa para este verán 2022 A USC recoñece os cursos da Universidade de Verán 2022 a efectos de créditos ECTS (titulacións de Grao) para o seu alumnado coa seguinte equivalencia, eLER MÁIS

A formación profesional de grao básico forma parte das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo. Ordénase en ciclos formativos organizados en ámbitos e módulos profesionais de duración variable. Os ciclos formativos de formación profesional de grao básico teñen unha duración de 2000 horas ou 2 cursos académicos.Na modalidade deLER MÁIS

A Consellería de Educación convoca os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2021/22. 1. Poderase conceder ata un máximo de 20 premios.2. Cada premio non poderá exceder os 1.000 €.3. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá ademais un diploma acreditativo e o/aLER MÁIS

O Ministerio de Educación convoca subvencións a entidades privadas sen fins de lucro para a realización de actuacións dirixidas a favorecer a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación por parte do alumnado que presente necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade durante o curso escolar 2022-2023. Prazo: 10 deLER MÁIS

O Ministerio de Educación convoca 240 axudas (120 axudas para grupos de alumnos/as de 6º de Educación Primaria e 120 axudas para grupos de alumnos/as de 2.º de ESO) para participar nun Programa de Inmersión Lingüística en lingua inglesa durante o curso 2022/2022, realizado en dous períodos diferenciados no outonoLER MÁIS

A Universidade de Vigo presentou o catálogo de servizos do Campus Crea, un espazo web que aglutina información tanto das instalacións e servizos do campus de Pontevedra, como da súa oferta formativa e do labor investigador que nel se desenvolve. Trátase dunha ferramenta web que articula á súa vez aLER MÁIS

A Consellería de Educación convoca os premios extraordinarios de bacharelato para o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2021-2022 nun centro docente de Galicia. 1. Poderase conceder un máximo de 20 premios extraordinarios.2. Cada premio estará dotado con 1.000 €.3. Estes premios extraordinarios de bacharelato son compatiblesLER MÁIS