estudantes

A Fundación Alfonso Martín Escudero convoca 40 bolsas para realizar traballos de investigación en universidades ou centros de investigación no estranxeiro, en temas que estean comprendidos nalgunha das seguintes áreas: Ciencias do Mar, Agricultura e Gandería, Ciencias da Saúde e Tecnoloxía dos Alimentos. Requisitos:– Nacionalidade española.– Posuír o título deLER MÁIS

A Fundación Ramón Areces convoca Bolsas para a ampliación de estudos postdoutorais en universidades e centros de investigación no estranxeiro, durante o curso 2022, sobre temas de Ciencias da Vida e da Materia. A convocatoria oriéntase cara aos campos de Biomedicina, Química, Física e Matemáticas e Preservación da Biosfera. Requisitos:NacionalidadeLER MÁIS

TENDA VIRTUAL: PRESTASHOP do 12/04/2021 ao 30/06/2021SERVIZO DE DELIVERY E TAKE AWAY do 12/04/2021 ao 30/06/2021SAÚDE, NUTRICIÓN E DIETÉTICA do 12/04/2021 ao 30/06/2021MOBILE COMMERCE do 12/04/2021 ao 30/06/2021FINANZAS EN PEME do 12/04/2021 ao 30/06/2021 +Info: CÁMARA DE COMERCIOLER MÁIS

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículoLER MÁIS

Cursos de Español para Persoas Inmigrantes, promovidos pola Deputación de Pontevedra, para a preparación do DELE (Diploma de Español como Lingua Estranxeira) do nivel A2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER) expedido polo Instituto Cervantes. +Info: BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRALER MÁIS

Lánzase oficialmente o novo Erasmus + 2021-2027!!! Ofrece unha ampla gama de oportunidades para os mozos e mozas, desde estudar, facer voluntariado e realizar un período de prácticas ou aprendizaxe no estranxeiro até participar nun intercambio xuvenil. DiscoverEU integrará o programa. Erasmus + ofrecerá un sopro de aire fresco aos mozos queLER MÁIS