Estudantes

A Fundación ICO F.S.P.convoca axudas dirixidas á realización dun curso de chinés mandarín en Universidades de Pequín: Peking University, University of International Business and Economics ou Beijing Normal University. Requisitos:Persoas físicas que ostenten a nacionalidade española e con residencia legal en España.Idade mínima de 22 anos e máxima de 39LER MÁIS

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade convoca, en réxime de concorrencia competitiva, 142 axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2022, do alumnado universitario matriculado no curso 2021/22 nalgunha das universidades do Sistema universitario de Galicia. As actividades para as cales se solicita a axudaLER MÁIS

A Consellería de Cultura, Educación e Universidades ven de publicar Orde do 17 de decembro de 2021 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo, e se convocan para o ano 2022 (códigos deLER MÁIS

 Consellería de Cultura, Educación e Universidade convoca, en réxime de concorrencia competitiva, 142 axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2022, do alumnado universitario matriculado no curso 2021/22 nalgunha das universidades do Sistema universitario de Galicia. As actividades para as cales se solicita a axuda teránLER MÁIS

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade convoca, en réxime de concorrencia non competitiva, axudas destinadas ao alumnado matriculado en estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao, no curso académico 2021/22, nas universidades do Sistema universitario de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos, motivada por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas duranteLER MÁIS

4 Horas lectivas Prezo: 30€ Datas: desde o 10 de xaneiro ao 20 de xaneiro 2022 (posibilidade doutras datas) Modalidade EN LIÑA Apoio dun titor por teléfono e correo electrónico para resolución de dúbidas Completo curso de formación para manipuladores de alimentos que inclúe formación en APPCC. Imprescindible para traballarLER MÁIS

Reserva de praza no centro de orixe: do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro de cada ano natural. Cando o último día do prazo non sexa lectivo, prorrogarase automaticamente ata o día lectivo inmediato seguinte. Os prazos para a tramitación dos procedementos de matrícula do alumnado para o próximo cursoLER MÁIS

A Consellería de Cultura e Turismo convoca 20 bolsas de formación en materia de museos correspondentes ao Programa 2022 Poderán ser beneficiarias destas bolsas as persoas que cumpran os seguintes requisitos: 1. Dispoñer da seguinte titulación:a) No caso de persoas solicitantes de bolsas de formación en museos, ter grao universitario ouLER MÁIS

As accións que se desenvolven no marco do programa Erasmus+ divídense, pola súa forma de xestión, en:1. Accións centralizadas, que son xestionadas desde a Axencia Executiva Europea de Educación e Cultura (EACEA)2. Accións descentralizadas, xestionadas polas Axencias nacionais. No ámbito da mocidade, o programa Erasmus+ estrutúrase nas seguintes accións descentralizadas: Acción crave 1 (Mobilidade dasLER MÁIS