estudantes

A Consellería de Educación convoca axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios conducentes ao título de grao, no curso académico 2020-2021, nas universidades de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas durante o actual curso académico ou por unha situación derivada da COVID-19 que lle impidaLER MÁIS

REPARACIÓN DE EMBARCACIÓNS PNEUMÁTICAS (300 horas)Inicio: 29/01/2021 ELECTRICIDADE E HIDRÁULICA BÁSICAS APLICADAS AO BUQUE (275 horas)Inicio: 01/02/2021 ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBERTAS DE MADEIRA EN EMBARCACIÓNS MENORES (300 horas)Inicio: 12/02/2021 A preinscripción nos curso podedes facela a través da web www.aixola.cetmar.org e se precisades máis información pode poñerse en contacto con nos no 886 206 915 LER MÁIS

A Fundación Barrié convoca a 32ª edición do Programa de Bolsas de Posgrao para a ampliación de estudos no estranxeiro. A presente convocatoria ten prevista a concesión dun máximo de 10 bolsas para a realización de estudos oficiais de Máster con dedicación a tempo completo. Os obxectivos do programa sonLER MÁIS

Convócanse premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. O prazo de presentación de solicitudes remata o día 31 de xaneiro de 2021. Acceso á Resolución da convocatoria AccesoLER MÁIS