Estudantes (Page 2)

A Xunta de Galicia convoca as probas para a obtención do título de graduado en ESO para maiores de 18 anos, nas convocatorias de maio e setembro. Requisitos das persoas aspirantes:Ter cumpridos os 18 anos o día anterior á data de realización da proba.Non estar en posesión do título de graduadoLER MÁIS

O Ministerio de Educación convoca 2.400 bolsas para a estanza e participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España dunha semana de duración cada unha delas, en réxime de internado e pensión completa, durante o mes de xullo de 2023. Requisitos:a) Nacer entre o 1 de xaneiroLER MÁIS

A Fundación Arquia abriu a inscrición á XXIV Convocatoria Bolsas Arquia 2023 para a adxudicación de 48 bolsas para estudantes de arquitectura e novos arquitectos das escolas de arquitectura de España e Portugal. O obxectivo das bolsas é dar aos candidatos e candidatas a posibilidade de complementar mediante prácticas profesionais os coñecementos adquiridosLER MÁIS

A Comisión Europea publicou a convocatoria de propostas para o programa Erasmus+ e a guía para 2023. Cun orzamento anual de 4.200 millóns de euros, Erasmus+ vai aumentar o seu apoio á inclusión, á cidadanía activa e á participación democrática, así como á transformación ecolóxica e dixital na UE eLER MÁIS

O programa “Ciencia e Tecnoloxía en feminino” ten como obxectivo o fomento das vocacións científicas e tecnolóxicas, co fin de aumentar no futuro a elección entre o público xuvenil feminino de estudos e profesións nestes campos. Descarga a guía STEM Como parte do proxecto Ciencia e Tecnoloxía en feminino decidironLER MÁIS

Todas as persoas adultas maiores de 18 anos que desexen obter o título de graduado en educación secundaria. Excepcionalmente, poderán cursar estas ensinanzas persoas maiores de 16 anos que teñan un contrato de traballo ou estean en circunstancias excepcionais que lles impidan realizar estes estudos polo réxime ordinario. Constan deLER MÁIS

As accións que se desenvolven no marco do programa Erasmus+ divídense, pola súa forma de xestión, en:1. Accións centralizadas, que son xestionadas desde a Axencia Executiva Europea de Educación e Cultura (EACEA)2. Accións descentralizadas, xestionadas polas Axencias nacionais. No ámbito da mocidade, o programa Erasmus+ estrutúrase nas seguintes accións descentralizadas: Acción crave 1 (Mobilidade dasLER MÁIS