Estudantes (Page 2)

A Fundación ONCE convoca as súas bolsas “Oportunidade ao Talento”, un programa dirixido a universitarios/as con discapacidade cuxo obxectivo é apoiar a formación universitaria, a especialización e a carreira académica das persoas con discapacidade e promover así a súa inclusión laboral en empregos técnicos e altamente cualificados. Requisitos: Estudantes e titulados/asLER MÁIS

A Universidade de Vigo presentou o catálogo de servizos do Campus Crea, un espazo web que aglutina información tanto das instalacións e servizos do campus de Pontevedra, como da súa oferta formativa e do labor investigador que nel se desenvolve. Trátase dunha ferramenta web que articula á súa vez aLER MÁIS

ue podes estudar o próximo curso? Onde te podes aloxar? Que axudas tes para estudar? Poñemos a túa disposición información sobre  Estudos universitarios e non universitarios dispoñibles en Galicia, aloxamentos e bolsasLER MÁIS

Todas as persoas adultas maiores de 18 anos que desexen obter o título de graduado en educación secundaria. Excepcionalmente, poderán cursar estas ensinanzas persoas maiores de 16 anos que teñan un contrato de traballo ou estean en circunstancias excepcionais que lles impidan realizar estes estudos polo réxime ordinario. Constan deLER MÁIS

As accións que se desenvolven no marco do programa Erasmus+ divídense, pola súa forma de xestión, en:1. Accións centralizadas, que son xestionadas desde a Axencia Executiva Europea de Educación e Cultura (EACEA)2. Accións descentralizadas, xestionadas polas Axencias nacionais. No ámbito da mocidade, o programa Erasmus+ estrutúrase nas seguintes accións descentralizadas: Acción crave 1 (Mobilidade dasLER MÁIS

A Comisión Europea publica a Guía de Erasmus+ para 2022. As novidades máis importantes introducidas son as seguintes: – Proxectos con visión de futuro: diversos proxectos novos a gran escala impulsarán a educación inclusiva e de gran calidade, así como a adaptación dos sistemas de educación e formación á transición ecolóxica. – IntercambiosLER MÁIS