Certame Poético Rosalía de Castro

O Concello de Padrón, en colaboración coa Fundación Rosalía de Castro, convoca a X edición do Certame Poético Rosalía de Castro.

temática e a forma poética escollida son libres, pero só se aceptarán obras inéditas en lingua galega, non premiadas noutros concursos, e cunha extensión mínima de 400 versos.

O traballos deberán presentarse no Concello de Padrón (rúa Longa, 27. 15900-Padrón) por quintuplicado e en papel, en tipografía Arial e tamaño 12, polo sistema de plica.

Requisitos
A participación no concurso está aberta a calquera persoa.

Dotación
Premio único de 1.500€, diploma e publicación na colección de poesía Rosalía de Castro do Concello de Padrón.

prazo de presentación de obras estará aberto ata o 15 de marzo de 2024.

Máis información
https://padron.gal/ 
cultura@padron.gal