Concurso de Guións de Ciencia Ficción

Intervencións con Altas Capacidades-INTERAC convoca un concurso de Guións de Ciencia Ficción.

Modalidades:
Premio Autora: Poderán participar de forma individual, calquera muller de calquera idade.
Premio Autor: Poderán participar de forma individual, calquera home de calquera idade.
Premio Novo: Poderán participar de forma individual ou colectiva calquera persoa ou persoas menores de 17 anos. Con data 30 de xuño de 2022 a idade ou idades deberán ser inferiores a 18 anos.

O guion deberá incluír unha sinopse no encabezamiento que o resuma de maneira breve e suficiente.
Ten que estar pensado para converterse en película, obra de teatro ou curto audiovisual, polo que debe conter os elementos indispensables para crear un guión, como división en escenas, construción de personaxes e resto de detalles necesarios a tal fin.
Poderá incluír deseños, debuxos, planos ou calquera elemento que se considere, para facer entender aspectos ou elementos da trama.
Os guións premiados e de haber guións finalistas, serán publicados.
Pódense presentar simultaneamente distintos guións orixinais, en modalidade individual ou colectiva.

Presentación:
É necesario que en cada envío aparezan obrigatoriamente dous arquivos:
A) Un arquivo Guion. Ese arquivo virá unicamente identificado co Premio ao que se opta e Título da Obra, sen que apareza ningún outro dato persoal.
B) No outro arquivo Plica, no que deberán incluírse os seguintes datos:
1. Título da Obra.
2. Premio ao que se opta.
3. Datos Persoais de cada participante:
a) Nome e Apelidos.
b) Data de nacemento, e documento que corrobore este dato a través do NIF, Pasaporte, ou Libro de familia.
c) Dirección postal de todos/ as os/ as participantes.
d) Teléfono ou teléfonos das/vos participantes.
e) Correo/ s electrónico/s.
f) Declaración da autoría da obra e o seu carácter orixinal, asinado por todos/ as os/ as autores/ as.
g) Autorización para publicar en formato papel, no caso de que o guion sexa premiado ou seleccionado.
h) Os/ as menores de idade necesitarán tamén o consentimento dos pais ou titores para que o seu guión sexa aceptado a concurso.

remisión das obras realizarase por correo electrónico a info@interac.es marcando no asunto: CONCURSO DE GUIÓNS e modalidade de premio ao que se opta. É imprescindible recibir confirmación de recepción.
As obras han de ser orixinais e non ser publicadas ou premiadas noutro concurso.
Os participantes deben presentar o seu guion en español. A extensión dos traballos é libre, non se determina un mínimo, nin máximo.

prazo de presentación de guións comeza o 1 de marzo de 2022 e finaliza o 30 de xuño de 2022 ás 24:00 horas.

Premios:
Premio Autora: 300€ e Diploma
Premio Autor: 300€ e Diploma
Premio Novo: 200€ e Diploma

BASES