Concurso de Microrrelatos “Círculo Creativo”

A Fundación Círculo Burgos convoca o concurso de Microrrelatos “Círculo Creativo”. Por quinto ano, o certame permitirá comprobar a habilidade narrativa e a imaxinación de centos de escritores de distintos lugares do mundo.

Poderán participar todos aqueles que o desexen, cunha obra escrita en castelán e un máximo de dous microrrelatos cuxa extensión non supere as duascentas palabras (título non incluído) en cada un deles. O tema dos microrrelatos é libre.

Os traballos presentaranse de forma dixital na páxina web.
Deberán incluír a seguinte información:
Datos persoais
Declaración do autor certificando que a obra é inédita, que non foi premiada en ningún outro concurso e que os seus dereitos non foron cedidos a ningún editor.
Microrrelato
Deberá facerse un envío por cada un dos microrrelatos que se presenten.

O prazo de entrega estará aberto ata o día 2 de abril.

Premios
1º premio: 600 €
2º premio: 200 €
3º premio: Lote de libros