Convocatoria de mobilidades Erasmus+ para persoal de FP

Convocatoria de mobilidades Erasmus+ para persoal de FP. Proxecto KA121-VET-000064242

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades establece as bases reguladoras e convoca axudas de mobilidade para o persoal de ciclos formativos de grao medio e grao básico de centros educativos públicos 

que forman parte do consorcio de mobilidade do proxecto Erasmus+ 2022-1-ES01-KA121-VET-000064242.

O prazo de presentación de solicitudes será de trinta días naturais, a contar dende o día seguinte ao da publicación da presente resolución no portal educativo

Acceso á Resolución da convocatoria e anexo I 

Acceso aos anexos II a IV 

Acceso ao anexo V 

Acceso aos anexos VI a IX

Máis información no DOG 10 de Novembro de 2023.