Curso de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais