Curso de encofrados

MF0278_1: (Transversal) Posta en obra de formigóns. (110 horas)• UF0200 Transporte e vertedura de formigóns. (60 horas)• UF0201 Compactado e curado de formigóns. (50 horas) MF1912_2: Posta en obra de encofrados verticais. (90 horas) MF1913_2: Posta en obra de encofrados horizontais. (90 horas) MF1914_2: Premontaje de paneis non modulares de encofrado. (80 horas) MF1915_2: Premontaje e posta en obra de encofrados trepantes. (40 horas) MF1916_2: Organización de traballos de posta en obra de encofrados e formigón. (60 horas) MF1360_2: (Transversal) Prevención básica de riscos laborais en construción. (60 horas) MP0482: Módulo de prácticas profesionais non laborais de Encofrados. (80 horas).

+Info: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN