Curso intensivo en Vigo de Monitores/as de actividades de tempo libre