Cursos de Español para Persoas Inmigrantes para a Preparación do DELE de nivel A2

Estas bases teñen por obxecto aprobar a convocatoria da sétima edición dos Cursos de Español para Persoas Inmigrantes para a Preparación do DELE de nivel A2 do Marco común europeo de referencia para as linguas (MCER), expedido polo Instituto Cervantes en nome do Ministerio de Educación e Formación Profesional, co propósito de obter a nacionalidade española.

3.1. Ofértanse tres (3) edicións de ata sesenta (60) prazas, cun máximo de vinte (20) alumnas e alumnos por curso.

+Info: DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

1525.png