Cursos de Español para Persoas Inmigrantes

Cursos de Español para Persoas Inmigrantes, promovidos pola Deputación de Pontevedra, para a preparación do DELE (Diploma de Español como Lingua Estranxeira) do nivel A2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER) expedido polo Instituto Cervantes.

+Info: BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA