Cursos de fiscalidade na CEP

FISCALIDADE: IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO (IVE/IVE) do 08/03/2021 ao 18/04/2021

FISCALIDADE: IMPOSTO SOBRE BENEFICIOS DE SOCIEDADES ( IS) do 08/03/2021 ao 18/04/2021

FISCALIDADE: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PERSOAS FÍSICAS (IRPF) do 08/03/2021 ao 18/04/2021

+Info: CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA