Cursos sobre Intelixencia Artificial

Google convoca cursos gratuitos sobre intelixencia artificial.

Este roteiro de aprendizaxe proporciona unha descrición xeral dos conceptos de IA xenerativa, desde os fundamentos dos grandes modelos de linguaxe ata os principios da IA responsable.

https://www.cloudskillsboost.google/paths/118