Dúas novas exposicións na Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo

- PROXECTOS 2020
- EMAO/BAUHAUS 100 ANOS

PROXECTOS 2020 [Proxectos de fin de estudos do alumnado do curso 2019-21]
Datas: do 25 de xuño ao 10 de setembro de 2021
Lugar: Espazo EMAO (Sala de exposicións da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo. (Entrada polas rúas Pontevedra e Rosalía de Castro)
Horario: De luns a venres, laborables de 19:00 a 21:00 horas (agosto pechada).
Comisariado: Federico Fernández, mestre de Debuxo artístico, Rosa García, mestra de Talla e escultura en madeira e Darío Basso, mestre de Pintura, coa colaboración do profesorado de Cerámica artística, Ourivaría, Talla e escultura en madeira, Pintura, Debuxo artístico, Construcción de instrumentos-Gaita, Deseño e encaixe de palillos, Artesanía en coiro e Moda e confección. 
Cartaz: Federico Fernández
Produción e montaxe: Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo, 2021

EMAO/BAUHAUS, 100 ANOS
Datas: do 25 de xuño ao 10 de setembro de 2021
Lugar: Vestíbulo do edificio principal da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo
Horario: De luns a venres, laborables de 8:00 a 14:00 horas (agosto pechada)
Comisariado: Federico Fernández, mestre de Debuxo artístico, Rosa García, mestra de Talla e escultura en madeira e Darío Basso, mestre de Pintura, coa colaboración do profesorado de Talla e escultura en madeira, Pintura, Debuxo artístico, Moda e confección e Serigrafía artística. 
Cartaz: Alba Pardo
Produción e montaxe: Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo, 2021

Máis información en: https://emaonlinecovid.blogspot.com/2021/06/o-25-de-xuno-abrimos-as-exposicions.html