Informe Mocidade en España 2020

O Instituto da Mocidade (INJUVE) presentou o ‘Informe Mocidade en España 2020’

Preguntouse a unha mostra representativa de 6.467 mozos de entre 15 e 29 anos, residentes en España, pola situación da educación, do emprego, da emancipación, polos seus intereses e actitudes con respecto ao lecer, a sexualidade, a igualdade de xénero e o cambio climático, así como polo efecto que a pandemia da COVID-19 tivo nas súas vidas.

O estudo confirma que o interese da mocidade pola política mantense preto do 40%, duplicando as cifras da década anterior, e sendo o traballo, a educación, a vivenda e a igualdade, os temas que máis interesan á mocidade (8 e 9 puntos sobre 10).

desigualdade de xénero é un tema de interese para o colectivo de mozos en xeral (77%), que considera ademais (83%) que a violencia machista é un dos problemas sociais máis importantes.

Mentres 8 de cada 10 mulleres novas considéranse feministas, só un 54% dos homes identifícanse co feminismo, alcanzando un 70% quen si o fan coa igualdade de xénero.

En todo caso, a igualdade de xénero é a causa que máis mobilizou á mocidade (38%), seguida pola educación (15,5%) e o cambio climático (14,9%).

Así, un 77% dos e as novas estudantes participaron nalgún tipo de acción estudantil, sendo as máis frecuentes a participación nunha folga estudantil e o voto para órganos de representación, ambas as cun 58%.

Doutra banda, 4 de cada 5 mozos interésanse polas cuestións vinculadas co medio ambiente, sendo este interese particularmente intenso nos e as mozas de entre 14 e 19 anos. É máis, case 5 de cada 10 mozos sente unha preocupación máxima polo medio ambiente (47% fronte ao 17% de adultos).

A pandemia profunda os defectos do mercado laboral, atrasa a emancipación e agudiza a desigualdade educativa. España é un dos países coa emancipación xuvenil máis tardía de Europa (lle idade media de emancipación na Unión Europea é de 26,2 anos, mentres que en España é de 29,5) e a situación ameaza con agravarse coa  COVID: tras a pandemia, cae 15 puntos a porcentaxe de mozas que se expón deixar de vivir cos seus pais ou titores. En 2019 un 48% pensaba facelo e en 2020 só un 32,8% exponllo.

A COVID-19 afectou tamén ao desexo reprodutivo, aumentando a porcentaxe de mozas que non queren ter fillos do 16,8% ao 18%. En xeral, un 75% de mozos non se emancipa por falta de estabilidade ou suficiencia dos ingresos.

Tamén o mercado de traballo viuse afectado pola pandemia da COVID-19 que profundou problemas preexistentes como a precariedade e a inestabilidade laboral e fixo caer as expectativas entre a mocidade:

Máis da metade (52%) de novos empregados ten contratos temporais, unha temporalidade 30 puntos superior á do resto da poboación. Con todo, case un 38% desexaría traballar máis horas das que actualmente traballa.

Ao mesmo tempo, case 4 de cada 10 mozos desempregados cre pouco a nada probable atopar traballo no próximo ano mentres que un 66% considera que, tras a pandemia, as súas oportunidades laborais e económicas serán peores que as de xeracións precedentes.

Os efectos da pandemia agravaron a desigualdade educativa entre a mocidade española que, nun 60%, entende que o seu aproveitamento do curso académico viuse significativamente mermado; alcanzando un 11,2% quen afirma que aprenderon menos da metade que nun ano normal.

A metade dos alumnos declara ademais que a supervisión do profesorado é mellor no ensino presencial e case 8 de cada 10 prefire ese método ao en liña.

Saúde mental, sexualidade e outras conclusións do estudo

O informe chama por último a atención sobre aspectos tales como:

repercusión psicolóxica da pandemia e, sobre todo, do gran confinamento, que afectou ata a un 32% da mocidade, sendo ademais este impacto moito máis intenso entre as mulleres que entre os homes.

As preferencias dos e as mozas no que respecta ao acceso á información: as redes sociais e internet (46%) superan por primeira vez á televisión (44%) como canles de información política.

As actitudes e hábitos da mocidade española respecto a a sexualidade, que apuntan a unha iniciación sexual cada vez máis temperá e alertan do recurso á pornografía como escola de sexualidade.

O consumo de pornografía está xeneralizado entre os mozos homes (un 85% declaran consumilo polo menos unha vez, fronte ao 50% das mulleres), á vez que un 32% de homes novos e un 24% de mulleres di inspirarse moito ou bastante no porno nas súas relacións sexuais.

Informe Mocidade en España 2020