Oferta de emprego Alento Asociación de Dano Cerebral

Postos ofertados:

– 1 técnico/a de Coidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). (Xornada Completa)
– 1 técnico/a con Ciclo Grado Superior de Acondicionamento Físico (26 horas)
– 1 Logopeda ( 25 horas)
– 1 terapeuta Ocupacional (Xornada Completa)
– 1 técnico/a de Mantemento. (Xornada Completa)

Documentos Oferta de emprego