Ofertas de emprego de asociacións en Vigo

*Actualización do 9 de abril

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

– 1 TÉCNICO DE FORMACIÓN/ORIENTACIÓN LABORAL

Documentos Oferta de emprego

AETRAVI

– 1 DINAMIZADOR/A COMERCIAL

Documentos Oferta de emprego

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS PRAZA DA MIÑOCA

– 1 OFICIAL ADMINISTRATIVO/A

Documentos Oferta de emprego

A.V.C.D. SAN XURXO DE SAIÁNS

– 1 OFICIAL 2ª ALBANEL

– 1 PEÓN XARDIÑEIRO/A

Documentos Oferta de emprego

Publicadas o 7 de abril

COGAMI

– 1 ADMINISTRATIVO/A (OFICIAL 2ª)

Documentos Oferta de emprego

COMISIONES OBRERAS VIGO-BAIXO MIÑO

– 1 GRADUADO EN RELACIÓNS LABORAIS E RRHH

Documentos Oferta de emprego

AS. SOCIO-CULT.RECR.DEP.TURÍST.Y TECN.GALICIA-ASOCGA

– 1 TÉCNICO/A SUPERIOR PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

– 1 COMERCIAL

DocumentosOferta de emprego

ASOCIACIÓN AMAINA

– 2 TRABALLADORAS SOCIAIS

Documentos Oferta de emprego

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE TEIS

– 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

– XESTOR/A DE REDES SOCIAIS

Documentos Oferta de emprego

ASOCIAC.COMERCIANTES E HOSTELEIROS VIGO CENTRO

– 1 XERENTE

– 2 ADMINISTRATIVOS/AS

Documentos Oferta de emprego

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E HOSTELEIROS ZONA NÁUTICO

– 1 XEFE/A SUPERIOR

– 1 ADMINISTRATIVO/A (CONTROL DE XESTIÓN)

– 2 AUXILIARES MEDIA – (RRSS – FOTOGRAFÍA – DESEÑO GRÁFICO/WEB – XESTIÓN EVENTOS)

Documentos Oferta de emprego

ASOCIACION DE COMERCIANTES DO MERCADO DE TEIS

– 1 PEÓN

Documentos Oferta de emprego