Peche dos Espazos de lecer da Concellería de Xuventude

Cumplindo o especificado na ORDE do 19 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Comunicamos que a partir do xoves 21 de xaneiro de 2021 os espazos de lecer Infantil da Concellería de Xuventude (Coia e Casa da Xuventude) permanecerán pechados ata nova orde co obxecto de garantir e cumprir as últimas indicacións oficiais sobre prevención do Covid-19.