Prácticas en UNICEF

CONVOCATORIA

O Programa de Prácticas de UNICEF ofrece aos estudantes a oportunidade de adquirir experiencia práctica directa no labor de UNICEF.

UNICEF traballa en diversas áreas funcionais relacionadas co seu mandato, que pode clasificarse en tres piares principais: Programa e Política, Relacións Exteriores e Operacións. 

As prácticas ofrécense en función das necesidades e a capacidade das oficinas para recibir e supervisar aos seleccionados.

REQUISITOS

Para optar a un posto de prácticas, os solicitantes deben:

Estar matriculado nun programa de grao, posgraduado ou doutoramento, ou licenciarse nos dous últimos anos.

Ter polo menos 18 anos.

Dominar polo menos un dos idiomas de traballo de UNICEF: Inglés, francés ou español. Requírese dominio da lingua de traballo da oficina á que se presenta a candidatura.

Ter un excelente rendemento académico, demostrado por expedientes universitarios ou institucionais recentes.

Non ter familiares directos (por exemplo, pai, nai, irmán, irmá) que traballen en calquera oficina de UNICEF.

Non ter outros parentes na liña de autoridade da que dependerá.

As persoas deben demostrar un excelente rendemento académico mediante expedientes universitarios ou institucionais recentes.

Tamén se terá en conta a experiencia profesional previa.

RETRIBUCIÓN

Os bolseiros poden beneficiarse dunha asignación mensual.

SOLICITUDES

Os postos en prácticas publícanse na páxina de emprego de UNICEF.

Todas as solicitudes deben presentarse a través do sistema de contratación en liña.

LIGAZÓNS EXTERNAS: 

Obtén máis información aquí: https://www.unicef.org/careers/internships