Premio Exeria a proxectos de creación literaria

Premio Exeria a proxectos de creación literaria. Un certame que ten por obxecto incentivar a creatividade e a creación literaria escritas en lingua galega.

Poderán concorrer ao premio as persoas que se dediquen á escrita literaria/creativa, maiores de idade, empadroadas en Santiago de Compostela, con independencia do xénero literario a empregar mediante a presentación dun proxecto de creación literaria. Cada solicitante poderá presentar unicamente un proxecto.
O premio consiste nunha dotación económica de 3.000 € e a reserva, durante todo o mes de agosto de 2023, da Residencia Al Mamal sita na cidade de Xerusalén.
O aluguer da residencia, os traslados terrestres e os billetes de avión correrán a cargo da persoa beneficiaria. O Concello de Santiago de Compostela unicamente facilitará a reserva da residencia e as xestións consulares.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 29 de marzo de 2023.
Máis información no BOP da Coruña do 27 de febreiro de 2023