Premios Provinciais á Xuventude

Constitúe o obxecto destas bases aprobar e regular a convocatoria pola que se rexen as solicitudes de participación na sétima edición dos Premios Provinciais á Xuventude, co fin de promover o seu talento e o seu potencial nas categorías recollidas na base segunda.

A participación nesta convocatoria efectuarase en réxime de concorrencia competitiva, de acordo cos principios de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, así como cos de eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados e de eficiencia na asignación e no uso dos recursos públicos.

+Info: DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA