Proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos

RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.

Prazo: ata o 12 de marzo

+Info: DIARIO OFICIAL DE GALICIA