Probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais

Probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais.

REQUISITOS:

Estaren en idade legal laboral ou teren a idade mínima que, de ser o caso, poida exixir a normativa sectorial correspondente.

Requisitos específicos que para cada especialidade se establezan na normativa vixente.

PREZO:

41,59 euros.

INSCRICIÓNS:

Ata o 13/03/2023

2ª convocatoria: do 19 de xuño ao 3 de xullo de 2023.

PÁXINA WEB:

www.edu.xunta.gal/fp

CONTACTO:

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

San Caetano, s/n. 15781 Santiago de Compostela 

Teléfono: 881 996 529

Email: habilitacions.profesionais@edu.xunta.gal

Publicación: DOG 27/02/2023

Sede electrónica (sede.xunta.gal): procedemento ED527A