Programa contra desafiuzamentos e emerxencia social do Concello de Vigo

Beneficiarios

O programa de prestacións (non periódico) está dirixido a aquelas persoas e familias que se atopan en situación de emerxencia social e que estean inscritas no Concello de Vigo durante un mínimo de seis (6) meses. Este requisito pódese eximir xustificadamente en casos únicos e urxentes como persoas con extrema necesidade, refuxiados estranxeiros ou solicitantes de asilo en proceso ou con autorización de estadía por motivos humanitarios, así como persoas protexidas en recursos de emerxencia. aloxamento institucional.

Obxecto e finalidade

O obxectivo destas axudas é apoiar a aquelas persoas e familias que carecen de recursos económicos suficientes para afrontar unha determinada situación de emerxencia social relacionada co seu fogar, coa comida básica das persoas membros da unidade familiar / de convivencia e doutras situacións de necesidade debidamente acreditadas que, de non resolverse, poden provocar marxinación ou exclusión social.

+Info: BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA