Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas

O Ministerio de Traballo publica no BOE do 26 de outubro de 2021 as bases do Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas, de contratación de persoas mozas desempregadas no seo dos servizos prestados polas devanditas administracións públicas, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Deste programa beneficiaranse persoas mozas desempregadas maiores de 16 e menores de 30 anos, cuxa etapa formativa se completara. O obxectivo do programa é facilitar mediante un contrato de traballo, a adquisición de competencias «soft», así como de habilidades sociais e profesionais –empatía, creatividade, dotes de liderado, capacidade de adaptación, entre outras–, relacionadas coa actitude da persoa traballadora.

A través do programa de primeira experiencia, cubriranse preferentemente postos en tarefas relacionadas coa transición ecolóxica e a economía verde, a dixitalización de servizos, a cohesión social –a atención da dependencia e intervención con colectivos vulnerables, a rehabilitación de contornas e vivenda–, así como o desenvolvemento local rural.

A actividade subvencionada consistirá na contratación na modalidade de contrato en prácticas das persoas destinatarias, como medio de adquisición das primeiras experiencias no emprego, así como de competencias e habilidades sociais e profesionais

Poderán ser beneficiarias da subvención as seguintes entidades:
a) No ámbito de xestión do Servizo Público de Emprego Estatal: os órganos da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos vinculados ou dependentes, así como as demais entidades que integran o sector público institucional estatal.
b) No ámbito de xestión das comunidades autónomas serán beneficiarias as entidades que determinen as mesmas, dentro dos órganos da administración da comunidade autónoma e os seus organismos públicos vinculados ou dependentes.

Máis información no BOE do 26 de outubro de 2021