ÁREA PRIVADA

O luns hábil inmediatamente anterior á saída do barco deberán retirar na Oficina de Turismo da Rúa López de Neira 27 o billete para o barco en horario de 10:00 a 17:00 horas.
As recollidas de billetes correspondentes ao luns 25 de xullo poden facerse ese día (a oficina estará aberta) ou o martes 26 de xullo.
 
TÓDALAS RUTAS ESTÁN COMPLETAS.
O REXISTRO DE NOVOS/AS SOLICITANTES ESTÁ DESHABILITADO.