ÁREA PRIVADA

RUTAS POLA RÍA DE VIGO

As inscricións serán procesadas por orde cronolóxico de chegada.
Inscribirase na Área Privada da web como solicitante o/ pai/nai/ titor/titora e posteriormente engadirá ás/aos seus fillos/as. No caso de ser familia numerosa, xunto cos seus fillos/as poderá engadir ao outro pai/nai/titor/a.
Comprobaráse que tódolos integrantes da solicitude figuren empadroados no concello de Vigo.
Confeccionarase a lista de participantes que será remitida á navieira para a correspondente solicitude de autorizacións á Xunta de Galicia.
No se garantiran as prazas ata que a Xunta as autorice á navieira.
A navieira será encargada de comunicar as prazas autorizadas ás persoas beneficiarias.
* No caso de suspenderse a actividade por climatoloxía adversa, será a navieira a que comunique ás persoas beneficiarias unha data alternativa.
AS RUTAS DE CÍES XA ESTÁN COMPLETAS

* Esta Área Privada, non está relacionada coa do programa Verán Xove ainda que teñan o mesmo nome e aspecto, haberá que efectuar o rexistro.


Ruta Prazas dispoñibles