Subvencións para festas tradicionais, patronais, gastronómicas e desenvolvemento de actividades socioculturais

O obxecto da presente convocatoria e bases é a regulación da concesión de subvencións do Servizo de Festas da Concellería de Participación Cidadá e Festas do Concello de Vigo, dentro dos límites dos créditos aprobados nos orzamentos municipais, para o desenvolvemento de programas de actividades socioculturais que complementen e/ou suplan aquelas de competencia municipal.

+Info: BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA