Subvencións para o desenvolvemento de programas de Festas tradicionais, patronais, gastronómicas e actividades socioculturais

O obxecto das presentes bases é a regulación da concesión de subvencións do Servizo de Festas da Concellería de Participación Cidadá e Festas do Concello de Vigo, dentro dos límites dos créditos aprobados nos orzamentos municipais, para o desenvolvemento de programas de Festas tradicionais, patronais, gastronómicas e actividades socioculturais durante o período comprendido entre o 1 de novembro do ano 2022 ata o 31 de outubro do ano 2023, na cidade de Vigo.

+Info: BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA