Uso das TIC en alumnado con necesidades educativas especiais

O Ministerio de Educación convoca subvencións a entidades privadas sen fins de lucro para a realización de actuacións dirixidas a favorecer a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación por parte do alumnado que presente necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade durante o curso escolar 2022-2023.

Prazo: 10 de xuño
Máis información no BOE do 20 de maio de 2022