V Premio de Novela de Ciencia Ficción “Cidade do Coñecemento”

V Premio de Novela de Ciencia Ficción “Cidade do Coñecemento”

Prazo de inscrición:Do 30/03/2023 ao 09/06/2023

Información

Co fin de fomentar a creación literaria no ámbito da ciencia ficción e preservar o que hoxe é o galardón en castelán máis destacado e mellor dotado neste xénero, Premium Editorial convoca, xunto coa Sociedade Parque de Investigación e Desenvolvemento Dehesa de Valme, S.A. e con carácter bienal, o V Premio de Novela de Ciencia Ficción “Cidade do Coñecemento”.

As novelas de ciencia ficción estarán dirixidas a un público adulto e poderán pertencer a calquera dos seguintes subxéneros: Exploración espacial, Tecnolóxica ou dura, Postapocalíptica, Utopía, Distopía, Space Opera, Policronismo máxico, Steampunk, Cyberpunk, Greenpunk e calquera outro que utiliza un novum científico como base da súa liña argumental. Non se avaliarán no marco deste certame as ucronías, novelas satíricas ou aquelas obras adscritas ao xénero fantástico.

Os traballos enviaranse a través dun formulario web habilitado para tal fin.

O prazo de admisión/recepción de obras comeza o 30 de marzo de 2023 e remata o 9 de xuño de 2023.

Convocatoria: Editor Premium

Requisitos: Sen restricións.

Dotación: Establécese como premio o importe de 4.000 euros en metálico e a publicación da obra gañadora por Premium Editorial na súa colección Quasar.

Máis información:

info@editorialpremium.es

ciudaddelconocimiento@doshermanas.es.

https://editorialpremium.es/bases-v-premio-de-novela-de-ciencia-ficcion-ciudad-del-conocimiento/

http://www.ciudaddelconocimiento.com/wordpress/premionovela/