VIII Certame de relatos Vigo Histórico

A acción ten que transcorrer en Vigo, sendo a cidade parte transcendental do relato, un elemento destacado, como o son as personaxes ou a trama. O incumprimento deste punto invalida a participación no certame.

Os orixinais deberán presentarse por correo electrónico á seguinte dirección: certamenvigohistorico@
gmail.com e incluiranse dous arquivos: Arquivo un, que conterá o relato presentado ao concurso
e que terá como nome o título do relato e o pseudónimo do autor/a (Título del Relato – Pseudónimo.doc).
Arquivo dous, que terá como nome o título do relato, o pseudónimo do autor/a e a palabra PLICA (Título do Relato – Pseudónimo – PLICA.doc) e que conterá todos os datos persoais do autor/a: nome e apelidos, D.N.I. ou documento identificativo do país ao que pertence o concursante, dirección completa incluído o país, teléfono e dirección de correo electrónico.

+Info: EDITORIAL ELVIRA