Voluntariado para Rexenerar Odemira, proxecto solidario en Portugal

A Asociación Gaia Alentejo, de Portugal está a buscar mozos/as entre 18 e 30 anos para facer un proxecto do Corpo Europeo de Solidariedade  en S. Luís, Odemira e Sabóia, Portugal, por un período de 12 meses, que comezará o día 1 de abril de 2021

O Corpo Europeo de Solidariedade é unha acción de voluntariado financiado pola Comisión Europea que cobre unha boa parte dos gastos de Desprazamento (segundo distancia en Km), e o 100% do aloxamento, comida, formación lingüística, transporte local…

As persoas interesadas deben mandar a súa carta de motivación e CV, ambos en inglés, antes do 21 de febreiro á seguinte dirección de mail:  juventude@cm-odemira.pt

Infórmase que os seleccionados deberán participar nunha formación á saída, obrigatoria e que nestes momentos estamos a realizar de maneira telemática. A cal se realizará cando a persoa voluntaria sexa seleccionada.

Máis información da Asociación: https://gaiaalentejo.wordpress.com/

Máis información do proxecto: https://europaerestu.eu/wp-content/uploads/2021/01/ESC-Odemira-PT-2021.pdf