XXIV Convocatoria Bolsas Arquia 2023

A Fundación Arquia abriu a inscrición á XXIV Convocatoria Bolsas Arquia 2023 para a adxudicación de 48 bolsas para estudantes de arquitectura e novos arquitectos das escolas de arquitectura de España e Portugal.

O obxectivo das bolsas é dar aos candidatos e candidatas a posibilidade de complementar mediante prácticas profesionais os coñecementos adquiridos durante a súa formación, e contribuír ao achegamento entre os ámbitos profesional e académico facilitando o acceso dos beneficiarios/as a cualificados estudos de Arquitectura e outras institucións. O programa fomenta a mobilidade dentro de Europa, entendéndoa como un factor enriquecedor do desenvolvemento persoal.

Destinos

Convocanse 48 bolsas destinadas a estudos europeos e de Estados Unidos, así como en institucións relacionadas co sector da arquitectura. Entre os estudos de arquitectura, ofrécense 24 bolsas en estudos europeos recoñecidos, dos que se atopan cinco Premios Pritzker e 4 bolsas en estudos de Estados Unidos (Diller Scofidio + Renfro, GMS, MARVEL, GRIMSHAW), cuxas bolsas son posibles grazas á colaboración de Architect‐US.

O programa ofrece tamén a oportunidade de realizar prácticas profesionais noutras institucións relacionadas coa arquitectura, como a Fundación Metrópole, especializados no campo do urbanismo e o Desenvolvemento da Cidade; a Royal Academy of Arts de Londres, o Museo Nacional Centro de Arte Reina e a mesma Fundación Arquia. Na Administración Pública, participan no programa, a Dirección Xeral de Arquitectura do Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana e tamén a Sociedade Mercantil Estatal de Xestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA).

Ademais, ofrécense bolsas de matrícula para as escolas de verán do Campus Ultzama, organizado pola Fundación Arquitectura e Sociedade, para Coimbra Architecture Summer Atelier 2022 (CASA) organizado pola Universidade de Coimbra, Portugal, para Escola de Verán de Arquitectura Tradicional organizado por INTBAU España, e para RCR Summer Workshop. Por último concédese unha bolsa de Posgrao March en Arquitectura Aplicada impartido por March Escola de Arquitectura, Deseño e Innovación en Valencia.

Participación

Existen dúas modalidades de participación: expediente académico e/ou concurso, pódese optar por participar nunha delas ou en ambas simultaneamente. Convócanse 12 bolsas para a modalidade concurso e o resto por modalidade expediente.

O xurado único para o concurso da presente convocatoria é a arquitecta María Langarita, que propuxo como tema ‘Máquinas do tempo’, cuxo contido se recolle nas bases.

As bolsas están dirixidas a estudantes que obtivesen o 60% dos créditos dos estudos conducentes ao título habilitante de Arquitectura e estean matriculados no curso 2022/2023, e a arquitectos con menos dun ano de titulación procedentes de escolas de arquitectura españolas e portuguesas ou que obtivesen o título fose do país e homologado en España ou en Portugal.

Prazo de inscrición aberto ata o 21 de abril de 2023 ás 12 do mediodía (hora peninsular española).

Máis información acerca da convocatoria e dos estudos e institucións de destino na web: fundacion.arquia.com